47e bestuur der E.S.R.C. The Elephants

Voorzitter

Tessa Buursema
+31641689356
voorzitter@elephants.nl

Secretaris

Sjoerd Vermeulen
+31658961289
secretaris@elephants.nl

Penningmeester

Jaro Fransen
+31634126757
penningmeester@elephants.nl

Wedstrijdcommissaris

Tom van den Boom
+31640895096
wedstrijdsecretaris@elephants.nl

Commissaris Algemene Zaken

Judith van Oeveren
+31681153577
caz@elephants.nl