Commissies

De commissies zijn de drijvende factor achter alle activiteiten van de vereniging en helpen het bestuur met het bestaan van The Elephants.

Ben jij geïnteresseerd in het vervullen van een taak in een van de commissies, neem dan contact op met de Commissaris Algemene Zaken of de Voorzitter. 

Vertrouwenscommissie

De Vertrouwenscommissie staat klaar voor leden die ergens mee zitten of hun hart willen luchten. De vertrouwenscommissie zorgt er op zijn beurt voor dat de kwesties worden behandeld en wanneer nodig de juiste personen worden ingelicht.

Harm Derks (M)
+31628139351
harmderks96@gmail.com

Famke Kroon (V)
+31630050634
famke-kroon@live.nl

CoFiVo

De CoFiVo, ook wel bekend als Commissie Financiële Voortgang, is verantwoordelijk voor het werven van sponsoren. De doeleinden voor de sponsoring zijn onder andere clinics, materialen, kleding en evenementen.
Kjeld, Ruud & Jesse
De CoFiVo is te bereiken via: cofivo@elephants.nl

Kas Controle Commissie 

De Kas Controle Commissie controleert het werk wat de penningmeester verricht heeft. Verder kunnen zij een raadgevende functie geven tijdens het goedkeuren van de begroting en andere financiële beslissingen.
Sabine, Anoek, Campmans, Rick & Jorg

Raad van Advies

De Raad van Advies is een raadgevend commissie en houdt zich bezig met een soepele overdracht tussen de besturen. Een deel van de RvA is actiever bezig, waarbij ze zich richten op een vijf-jarenplan voor de vereniging en de lange termijn-doelen in de gaten houden. 
Jorg, Bob, Merlijn & Vinny

Introcie

De Introcie zorgt er voor dat er tijdens de introductieweek zo veel mogelijk nieuwe Elephants worden geworven. Ze organiseren activiteiten en regelen voor genoeg freecandles en bier. Na de introweek zorgt deze commissie ervoor dat er open trainingen worden georganiseerd en aansluitend een Jonghe Honden / Puppy cursus wordt gegeven. De Introcie is het aanspreekpunt voor nieuwe leden. 
Arwin, Julie, Louise, Nicky, Sjoerd, Stijn (Kobus) & LJ

Kickoffcie

De Kickoffcie is verantwoordelijk voor het organiseren van het kick-offweekend. Dit weekend zorgt voor de bonding van de Jonghe Honden, Puppies en Elephants. Ze regelen de locatie, activiteiten en een soepel verloop van het weekend. 
Bas, Tim, JJ, Luke, Judith, Annie & Renate

Tripcie

De Tripcie organiseert de jaarlijkse buitenlandse trip voor de mannen.
Derks, Pelle, Austin & Tom

Amelandcie

De Amelandcie organiseert het jaarlijkse uitje naar het Ameland Beach Rugby Festival (dit jaar op 12/13/14 juni!). Dit toernooi is zowel voor het mannen- als het vrouwenteam en draagt goed bij aan de bonding tussen de leden. 
Fleur, Kyra, Mark, LJ & Tim
De Amelandcie is te bereiken via: amelandcie@elephants.nl

Commissy

Bij de Commissy houden ze van vrouwen! Ze zorgen voor een betere interactie tussen de mannen en vrouwen, het behouden en werven van vrouwelijke leden en zo veel mogelijk dames naar de clubactiviteiten te krijgen. 
Luke, Annie, Tessa & Anoek

Zangcie

De zangcie zorgt er voor dat de leden met de gouden keeltjes hun ei kwijt kunnen. Ze organiseren zang-gerelateerde activiteiten zoals cantussen en zangavonden.
Vacatures open.

Webcie

De Webcie zorgt voor het ontwerpen, onderhouden en updaten van de Elephants website. 
Annie, Famke & Judith