Club van 72

Wilt u lid worden van de Club van 72? Stuur het onderstaande adres een mail.
cofivo@elephants.nl

Doel

De Club van 72 verwerft fondsen voor projecten die door de leden van de ESRC The Elephants worden ondernomen en welke, naar mening van het bestuur van de Club van 72, financieel gesteund dienen te worden. Het betreft hier projecten waarvoor het bestuur van The Elephants geen financiële middelen ter beschikking wil of kan stellen.

Spelregels

  1. De leden van de Club van 72 komen minimaal 1x per jaar, onder het genot van een hapje en een drankje bij elkaar ten einden de saamhorigheid van de leden te onderstrepen.
  2. Iedereen kan lid worden van de Club van 72, dus zowel Oldfants als huidige leden.
  3. De gift is een jaarlijkse gift van (minimaal) €72. Deze zal per incasso worden geïnd. Wanneer de bijdrage niet binnen 60 dagen is betaald, verliest men het recht om lid te zijn van de club.