Privacyverklaring E.S.R.C. The Elephants

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. In onderstaande privacyverklaring trachten we meer duidelijkheid te verschaffen
over welke persoonsgegevens verzameld worden en met welk doel.

1. Gegevens vereniging
Naam vereniging: E.S.R.C. The Elephants (Eindhovense Studenten Rugby Club “The Elephants”)
Website: https://www.elephants.nl
Inschrijfnummer KvK: 40236318

2. E-mailadres
Uw e-mailadres wordt gebruikt om u informatie over activiteiten door te sturen, indien u bij uw inschrijving bij de vereniging heeft aangegeven dat u deze mails wilt ontvangen. Als laatste kan de vereniging uw e-mailadres gebruiken om contact met u op te nemen indien dit nodig wordt geacht.

3. Adres
Uw adres wordt gebruikt voor de inschrijving voor een spelerspas bij de NRB (Nederlandse Rugby Bond). Daarnaast kan uw adres gebruikt worden om u een kaartje te sturen.

4. Telefoonnummer en noodtelefoonnummer
De vereniging kan uw (nood)telefoonnummer gebruiken om contact met u op te nemen indien dit nodig wordt geacht.

5. Sportkaart-nummer
Bij inschrijving bij The Elephants wordt u getracht uw sportkaart-nummer op te geven, dit nummer wordt gebruikt om aan het studentensportcentrum door te geven dat u lid bent van onze vereniging en te valideren of u een geldige sportkaart heeft bij het studentensportcentrum.

6. Bondsnummer
Bij inschrijving bij de Nederlandse Rugby Bond wordt er een persoonlijk nummer aangemaakt, een bondsnummer. Deze informatie wordt door de vereniging opgeslagen als identificatienummer voor automatische incasso’s.

7. Incassosysteem
Er wordt gebruik gemaakt van het incassosysteem van Wave, de vereniging is echter de verwerkingsverantwoordelijke voor de informatie. De informatie die gebruikt wordt is uw naam en uw bondsnummer van de NRB ter identificatie en uw rekeningnummer.

8. Foto’s
Bij het lid worden van de vereniging kunt u aangeven of u uw persoonsgegevens waaronder uw foto beschikbaar stelt voor The Elephants. Hiernaast worden er tijdens activiteiten van de vereniging foto’s gemaakt van de aanwezigen waarvan een selectie wordt gepubliceerd in het fotoalbum van de publieke facebookpagina of gebruikt kan worden voor promotiedoeleinden. Door op een activiteit aanwezig te zijn, gaat u akkoord met het al dan niet plaatsen van (een) foto(‘s). Indien een foto ongewenst geplaatst is kan deze verwijderd worden van de website middels een verzoek aan het bestuur door middel van een mail naar info@elephants.nl.

9. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens worden alleen gebruikt indien de vereniging deze nodig heeft voor het uitvoeren van haar taken, al dan niet voortgekomen uit een overeenkomst of afspraak tussen u en de vereniging.

10. Wijzigen van deze privacyverklaring
De vereniging behoudt zich het recht deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen; deze wijzigen zullen gepubliceerd en aangekondigd worden per e-mail. Een maand na aankondiging van de wijzigingen treedt de nieuwe verklaring automatisch in werking: zonder tegenbericht van u, gaat u er automatisch mee akkoord. Indien u bezwaar heeft tegen de wijzigingen, kunt u dit derhalve binnen een maand na de aankondiging aangeven bij het bestuur van de vereniging.

11. Contact
Als u wenst te reageren op onze privacyverklaring, kunt u contact opnemen:
Onze Lieve Vrouwestraat 1
5612 AW Eindhoven
info@elephants.nl